Inscriere clasa pregatitoare - Bathory

Din 24 de persoane angajate, avem 19 persoane vaccinate impotriva Covid-19, reprezentand 79,16%
Go to content

Inscriere clasa pregatitoare

Scoala

ANUNȚ

În perioada 29 MARTIE – 28 Aprilie și 24 Mai-31 Mai 2021 va avea loc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2021/2022, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi), respectiv 8:00-17:00 (vineri) la secretariatul unităţii.

Numărul de locuri disponibile conform planului de şcolarizare este: -  1 CLASA / 20 elevi.

Se aplică următoarele criterii specifice  de departajare :
-        Locul de muncă al părinților este în zona arondată școlii noastre, dovedit prin adeverință de la locul de muncă;
-        Părinții plecați temporar în străinătate iar copii sunt în grija bunicilor/rudelor care au domiciliul în zona arondată școlii
Se pot înscrie:
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
Pentru copiii care vin din străinătate și pentru cei care nu au frecventat grădinița e necesară evaluarea efectuată de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE).

DOCUMENTE NECESARE:
-        Documentele necesare înscrierii sunt:
-                                Cererea tip generată de aplicația informatică (semnată de părinte după validarea de către un membru al comisiei de înscriere);
-        Fotocopia după cartea de identitate a părintelui;
-        Fotocopia după certificatul de naștere al copilului;
-        În cazul părinților divorțați, copia și originalul a hotărârii judecătorești definitive;
-        Fișa medicală + vaccinări;
-        Fișă evaluare grădiniță;
-        Dosar plic;
”Zile a porților deschise ” se organizează in data de 25.03.2021, zi in care părinții, copiii și alte persoane interesate pot  vizita spațiile dedicate activităților clasei pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat in această activitate.
DIRECTOR,
Prof. Vida Ana Margreta
ultima actualizare la 23 noiembrie 2021
Back to content