Inscriere clasa pregatitoare - Bathory

Din 24 de persoane angajate, avem 19 persoane vaccinate impotriva Covid-19, reprezentand 79,16%
Go to content

Inscriere clasa pregatitoare

Scoala

ANUNȚ

 
 
ÎN PERIOADA 11 Aprilie  – 10 Mai  și 31 Mai- 7 Iunie 2022 VA AVEA LOC ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022/2023 , ÎN INTERVALUL ORAR 8:00-18:00 (LUNI-JOI), RESPECTIV 8:00-17:00 (VINERI) LA SECRETARIATUL UNITĂȚII
 
NUMĂR LOCURI DISPONIBILE CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE ESTE: -  1 CLASA / 18  ELEVI .
Se aplică următoarele criterii specifice  de departajare:
-        Locul de muncă al părinților este în zona arondată școlii noastre, dovedit prin adeverință de la locul de muncă;
-        Părinții plecați temporar în străinătate iar copiii sunt în grija bunicilor/rudelor care au domiciliul în zona arondată școlii

Se pot înscrie:
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
Pentru copiii care vin din străinătate și pentru cei care nu au frecventat grădinița e necesară evaluarea efectuată de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE).

DOCUMENTE NECESARE:
-        Documentele necesare înscrierii sunt:
-        Cererea tip generată de aplicația informatică (semnată de părinte după validarea de către un membru al comisiei de înscriere);
-        Fotocopia după cartea de identitate a părintelui;
-        Fotocopia după certificatul de naștere al copilului;
-        În cazul părinților divorțați, copia și originalul a hotărârii judecătorești definitive;
-        Fișa medicală + vaccinări;
-        Fișă evaluare grădiniță;
-        Dosar plic;
                                                                        DIRECTOR,
                                                        Prof. Vida Ana Margareta
ultima actualizare la 06 aprilie 2022
Back to content